Ojcze Nasz

Ojcze Nasz

Ojcze nasz, który jesteś w niebie,
święć się imię twoje,
przyjdź Królestwo twoje,
bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,
i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego;
albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków.
Amen.

Ewangelia Mateusza 6:9-13