Kazania

Bezgrzeszność Chrystusa (2 List do Koryntian 5:21) (2 Corinthians 5:21)

Adam Kędzierski, 26 października 2014
Z serii Osoba Pana Jezusa

Pobierz kazanie
Poprzednie: Tego samego dnia: Kolejne:
« Zazdrosny Bóg (Księga Sofoniasza) None Na obraz naszego Ojca (List Jakuba 1:26-27) »
Powered by Sermon Browser