Kazania

Czym jest niegodne spożywanie wieczerzy? (1 Koryntian 11:27) (1 Corinthians 11:27)

Adam Kędzierski, 3 sierpnia 2014
Z serii Wieczerza Pańska

Pobierz kazanie
Poprzednie: Tego samego dnia: Kolejne:
« Tylko Bóg może Sobie upatrzyć ołtarz (2 Samuela 24) Pozostawienie dziedzictwa (1 Królewska 2:1-3) „Chata” - zniekształcony obraz Boga (Rzymian 1:22-25) »
Powered by Sermon Browser