Kazania

Godne spożywanie Wieczerzy (1 Koryntian 11.17-34) (1 Corinthians 11:17-34)

Adam Kędzierski, 3 marca 2013
Z serii Wieczerza Pańska

Pobierz kazanie
Poprzednie: Tego samego dnia: Kolejne:
« Ufaj i bądź posłuszny, gdyż nie ma innej drogi (1 Samuela 31) Słowo przebaczenia (1): „Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią.” Słowo zbawienia (2): „Zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju.” »
Powered by Sermon Browser