Kazania

Preacher Services
Book Series
Start date End date
Keywords
Sort by Direction
 
Znaczenie Świąt Bożego Narodzenia
Matthew 1:18-25 (Z serii Boże Narodzenie).
Wygłoszone przez Adam Kędzierski 25 grudnia 2019.
Z Edenu do Betlejem (1 Ks. Mojżeszowa 3:15)
Genesis 3:1-15 (Z serii Boże Narodzenie).
Wygłoszone przez Piotr Słomski (Peter Slomski) 27 grudnia 2015.
Odpakowując najwspanialszy dar (Ew. Łukasza 2:1-20)
Luke 2:1-20 (Z serii Boże Narodzenie).
Wygłoszone przez Piotr Słomski (Peter Slomski) 25 grudnia 2014.
Przychodząc do prawdziwego żłobu (Ewangelia Łukasza 2:7)
Luke 2:1-20 (Z serii Boże Narodzenie).
Wygłoszone przez Piotr Słomski (Peter Slomski) 25 grudnia 2013.
Cicha noc, święta noc (List do Galacjan 4.4)
Galatians 4:4 (Z serii Boże Narodzenie).
Wygłoszone przez Piotr Słomski (Peter Slomski) 23 grudnia 2012.
Powered by Sermon Browser