Kazania

Preacher Services
Book Series
Start date End date
Keywords
Sort by Direction
 
Bezgrzeszność Chrystusa (2 List do Koryntian 5:21)
2 Corinthians 5:21 (Z serii Osoba Pana Jezusa).
Wygłoszone przez Adam Kędzierski 26 października 2014.
Powered by Sermon Browser