Kazania

Preacher Services
Book Series
Start date End date
Keywords
Sort by Direction
 
Skuteczne powołanie
1 Corinthians 1:17-2:16 (Z serii W to wierzymy).
Wygłoszone przez Szymon Krystoń 22 marca 2020.
Szukanie Bożej Woli (1 Koryntian 10:23-11:1)
1 Corinthians 10:23-11:1 (Z serii Różne).
Wygłoszone przez Ben Layer 8 listopada 2015.
Zmartwychwstanie = Nadzieja
1 Corinthians 15:1-58 (Z serii Doświadczanie zmartwychwstałego życia).
Wygłoszone przez Piotr Słomski (Peter Slomski) 12 kwietnia 2015.
„Pasja Chrystusa” - zniekształcony obraz Chrystusa i Jego ewangelii (1 Koryntian 1:17-21)
1 Corinthians 1:17-21 (Z serii Rozróżnianie prawdy od fałszu).
Wygłoszone przez Piotr Słomski (Peter Slomski) 17 sierpnia 2014.
Czym jest niegodne spożywanie wieczerzy? (1 Koryntian 11:27)
1 Corinthians 11:27 (Z serii Wieczerza Pańska).
Wygłoszone przez Adam Kędzierski 3 sierpnia 2014.
Na czym polega chrześcijańskie zbawienie
1 Corinthians 11:23-32 (Z serii Wieczerza Pańska).
Wygłoszone przez Adam Kędzierski 2 lutego 2014.
Czy jako wierzący potrzebujemy słuchać ewangelii? Cz. 1 (1 Kor 2:1-2, 1 Tym 1:15)
1 Corinthians 2:1-2 (Z serii Ewangelia-Czym jest i dlaczego ma znaczenie).
Wygłoszone przez Piotr Słomski (Peter Slomski) 5 maja 2013.
Czy wiemy czym jest ewangelia? (Rzymian 1:1-16, 1 Koryntian 2:1-2)
Romans 1:1-16 (Z serii Ewangelia-Czym jest i dlaczego ma znaczenie).
Wygłoszone przez Piotr Słomski (Peter Slomski) 28 kwietnia 2013.
Godne spożywanie Wieczerzy (1 Koryntian 11.17-34)
1 Corinthians 11:17-34 (Z serii Wieczerza Pańska).
Wygłoszone przez Adam Kędzierski 3 marca 2013.
Co jest dla nas najważniejsze (1 Koryntian 10.1-12)
1 Corinthians 10:1-12 (Z serii Różne).
Wygłoszone przez Adam Kędzierski 29 lipca 2012.
8. (Kazanie niedzielne) O czym mówi 1 Koryntian 2.7
1 Corinthians 2:7 (Z serii Oblubienica Baranka).
Wygłoszone przez David Chanski 6 maja 2012.
Powered by Sermon Browser